IGAL

Igal és a Református Egyház

Igal 883 325

Hazánk legkisebb lélekszámú városában napjainkban még kialakulóban van a református egyházközség.

A lakosság igen csekély száma reformátusvallású, ennek ellenére a művelődési házban minden vasárnap 16.00-órakor módja van a hívőknek istentiszteleten való részvételen. Párhuzamosan gyermek istentisztelet indításához is meg van a lehetőség. Lelkipásztorunk fáradhatatlan természetének köszönhetően 2012.-2013.-as tanévben megkezdődött az óvodai hittan-biblia ismeret, előkészítendő az iskolai hit és erkölcstan tantárgyat. Ennek köszönhetően az iskolában igen nagy számban szívesen vesznek részt felekezeti hovatartozástól függetlenül a gyermekek a református hittan órán. Itt szeretném megemlíteni a kitűnő hangulatú nyári tábort (erről tanúskodnak az ott készült fotók is), mire nagy szeretettel gondolnak vissza a résztvevő gyermekek és alig várják már, hogy alkalmuk legyen újra részt venni ilyen és hasonló közösségi élményben.

Igyekszem minden igali eseményről beszámolni az oldalon, ezért kérem, aki látogatója az oldalunknak, az időként feltétlenül térjen vissza és legyen részese eseményeinknek ily módon is. Addig is sok víg hétköznapban legyen részünk!