BÜSSÜ

Büssüben a „cigánykerék” elindult útjára!

bussu nyito 1035 378

„ Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” Róma 9:16.

Szeptember 5.-én Büssüben lázasan készülődött a falu vezetése...

Velük együtt izgatottan tüsténkedtünk mi is, a Tarkabarka óvoda munkatársai, az odajáró gyerekek és a gyülekezet tagjai, mert vendégeket vártunk. A Zsinat Missziói Irodájának vezetője Dani Eszter és munkatársai hoztak látogatókat hozzánk, a svájci Heks Alapítvány képviselőit. Az ovisok műsora, a pedagógusok beszámolóját követően kimentünk a Petőfi utcába, ahol együtt megnéztük azt a Tájházat, amelyet az Önkormányzat felajánlott az Egyháznak használatra, a cigánymissziós munkák elkezdéséhez.

A látogatás eredményességét mutatja, hogy azóta a régi istálló már átalakult és egy nagyon szép és otthonos terem kialakítása van folyamatban. A kertbe hátul elültettük a gyümölcsfákat, amelyek a tavasszal induló mintagazdaságnak az első csemetéi. A faluban, a Petőfi utcában elkezdődött valami, mert férfiak dolgoznak az építkezésen, asszonyok sütnek, főznek a munkásoknak, gyerekek az utcáról lesik, mit csinálnak a felnőttek az udvarban.

Istené a dicsőség, mert megint megmutatta, ahol Ő kaput nyit, oda be lehet és be is kell lépni. Az út elején azt kérjük az Istentől, adjon erőt, kitartást, egymás felé szeretetet és türelmet, hogy a másikat segítve a „kerék”, amely útjára indult célba is érhessen.

Köszönet mindazoknak, akik támogatva segítették, hogy a munka elindulhasson, köszönet azoknak a férfiaknak, akik minden reggel jönnek és estig dolgoznak, akik megértették őérettük és őmiattuk indult el útjára a büssüi „cigánykerék”.