MAGYARATÁD

Legáció a magyaratádi templomban

Kálmán Dániel - Legátus

 

 

Kálmán Dániel első éves teológus hallgató, a Magyaratádi Református Egyháközség tagja vagyok és arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy az életemben miért volt olyan különleges 2013. karácsonya.

 

A teológusok életében a legációknak mindig óriási jelentősége van az öt éves tanulmányok során. Ilyenkor a Pápai Református Teológiai Akadémia kiküld egy adott, vagy egy általunk választott gyülekezetbe, ahol Isten Igéjét kell hirdetni. Az adott gyülekezetek lelkipásztorai szöveges úton értékelést írnak a szolgálatainkról, amik a későbbiek folyamán a különböző minősítő vizsgákon előkerül.

Én idén haza érkeztem és "hazai pályán" kellett helytállnom, ami óriási feladtot jelentett nekem, mivel már nem Danikaként jöttem vissza, hanem Kálmán Dániel legátus úrként. A megtiszteltetés mellett egy komoly felelősség is átjárt engem, az Isten Igéjét hirdethettem mások számára. Így az öröm mellé bőven társult izgalom is, hogy méltó leszek-e a magyaratádi szószékre?!

December 25.-én Úrvacsoraosztással kezdtem a szolgálatomat Magyaratádon, az igét itt 26.-án hirdettem. A huszonhatodikai igehirdetést , amitől igazán izgultam megelőzte 25.-én Kazsok, Büssü és Igal, ahol ünnepi legátusként szolgálhattam. Felemelő érzés a szószékre felmenni és a karácsonyi evangéliumot hirdetni mások számára, persze előtte sokat készültem ezekre az alkalmakra. December 26.-án elérkezett a Magyaratádi Istentisztelet. Nagy izgalom vett erőt rajtam, de Istennek legyen hála Szentlelke erőt vett rajtam és megáldott.

Az Istentisztelet végén a kézfogásnál mindenki meghatottan gratulált és hangsúlyozták, hogy milyen büszkék rám. Fontos kiemelni, hogy ez nem az én érdemem a dícséret és a dicsőség Istené.

Isten áldását kívánom a magyaratádi gyülekezet, és annak szórványai életére!

Kálmán Dániel