Húsvéti körlevél

Írta: Kálmán Csaba on .

„És mikor ők megrémülvén a földre hajtották orcájukat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?” (Lukács 24:5)

Kedves Testvéreim!

Az Úr 2014. esztendejének Húsvéti Ünnepköréhez érkeztünk el, mikor újra felhangzik nekünk az angyalok által közvetített égi üzenet. Jézus nincs itt, hanem feltámadott! Ebben a régies szövegben összefoglaltatik mindaz, amire a XXI századi embernek is szüksége van! Az Isten hatalmának és szeretetének kijelentése, ami által Egyszülött Fiát nem hagyta a halálban, hanem feltámasztva őt új életet adott Neki. A ma élő embereknek is ez lehet az egyik erőforrása: az új élet mindig utat talál Isten hatalma és szeretete által. Gondoljunk csak a tavasz kikeletére, mikor a természet a téli szunnyadás után újra éled, gondoljunk arra, hogyan járja át a hétköznapi életünket is az örökös újrakezdés lehetősége. Csodálatos örömhíre ez a menny világának: ne keressétek a holtak között azt, ami él, mert ott nem találjátok. Az Élő Istent sem érdemes a múzeumok, a temetők világában keresni, mert Ő nem a halott, hanem él! Az életünknek, a szürke hétköznapjainknak ez legyen az erőforrása, hogy Isten a „feltámadás” lehetőségét, azóta is kínálja mindazoknak, akik szeretnének az Ő erejéből töltekezni.

A 2014-es esztendő sok kiemelt feladatot bízz ránk, amihez erő, bölcsesség és alázat szükségeltetik! Gondoljunk csak az Országgyűlés Választásokra tavasszal, az Egyházi Lelkészi Tisztségviselő Választásokra és az Önkormányzati Választásokra az ősszel. Gondoljunk az előttünk álló feladatokra örömökre és bánatokra, amelyeket mi még nem látunk, csak napról-napra közeledünk feléjük.

Bölcsesség, megfontoltság, szeretet és békesség kell a jó döntésekhez. Éppen ezért hívjuk és várjuk Testvéreinket az ünnepi alkalmainkra, ahol töltekezni lehet, ahol erőt meríteni lehet, mert Isten a maga erejét, szeretetét, életünket formáló akaratának kijelentését ma is kínálja nekünk és kész érettünk cselekedni.

Az Egyházközségek, a Presbitériumok nevében kívánjuk, hogy elkövetkezendőkben áldás, szeretet jegyében teljenek el az ünnepi alkalmak és a munkával eltöltött hétköznapok.

A Magyaratádi Missziói Körzet minden Gyülekezetének kívánok reménységes, békés és szeretetben gazdag Húsvéti és Pünkösdi Ünnepeket!

Kálmán Csaba

lelkész

 Közösségeink

"Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én
megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg
tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti
lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű."

Máté 11:28